You are here:   Avaleht
Register   |  Login

E-äri kursuse kodulehekülg

Minimize

Kursuse eesmärgiks on anda ettekujutus äritegevuse muutustest ja võimalustest, mis tulenevad uue tehnoloogia kasutamisest, põhiliselt elektrooniliste andmetöötluse ja andmevahetuse vahendite rakendamisest konkurentsieeliste saavutamiseks. Tutuvustatakse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia konvergentsile toetuvaid uusi ärimudeleid. Käsitlemist leiavad e-äri mõiste, ajalugu, trendid erinevates majandusharudes, e-strateegia kujundamine, marketing internetis, e-äri toetav tehniline infrastruktuur, e-äriga seotud legaalsed aspektid, loovus,  riskide haldamine e-äris jt. e-äriga seotud küsimused. 

 Kursust tutvustav esitus Link