Teretulemast

... kursuse IDU0010 Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid kodulehele!

Teated

  • Eksamid:

   IDU0010 - Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid –Kaugõpe (Päevane õppe)

  • Eksam on vajadusel

   Konsultatsioonid:

   Esmaspäev 10:00 - 11:00 U05-218

   Kolmapäev 14:00 - 15:00  U05-218 

  Tutvustus

  Aine eesmärk on anda ülevaade ettevõtte vahendite planeerimise (ERP), kliendihalduse (CRM), andmeaida ja andmeladude äriinfosüsteemidest, nende süsteemide integreerimisest ja mõjust äriprotsesside tõhususele.

  Aines käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Kliendihaldussüsteemi e. CRM (Customer Relationship Management System) mõiste, kliendihaldussüsteemide liigitus.
  • Kliendihaldussüsteem kui ettevõtte ressursside halduse osa.
  • Kliendihaldussüsteemide arhitektuur.
  • Näiteid kliendihaldussüsteemidest ODOO (Open ERP - CRM),  ja nende juurutamise metoodika.
  • Andmeaida süsteemide kasutamine kliendihalduses.
  • Andmehõive andmeaida süsteemides - OLAP (OnLine Analytical Processing).
  • OLAP määrang ja käsitlus erinevates SQL andmebaasides.
  • Microsoft SQL Server Analysis Services OLAP teenused.
  • Andmete teisenduse vahendid.
  • Microsoft SQL Server Integration Services andmete transformatsiooniteenuse kasutamine.
  • Ettevõtte ressursside plaaneerimine - ERP (Enterprise Resource Planning) süsteemid
  • ERP-süsteemide liigitus.
  • ERP-süsteem kui ettevõtte infosüsteemi osa.
  • ERP-süsteemide arhitektuur.
  • Näited ERP-süsteemidest (Microsoft Dynamics NAV) ja nende loomise metoodika (Microsoft SureStep).