You are here:   Eelmised materjalid > Materjalid 2010
Register   |  Login

Loengud

   Minimize

1. Sissejuhatus (Enn Õunapuu, Priit Potter)

a. Mis on hajussüsteemid?

b. Aine eesmärk

c. Hindamiskord, tähtajad

d. Loengute ja praktikatundide plaan

e. Järgmise loengu sisu tutvustus

Loengu slaidid: PPTXPDF

 

2. Arendusvahendid praktikas. (Külalislektor Toomas Römer, ZeroTurnaround.com)

a. Rakenduse ehitamine

b. Versioonihaldus

c. Issue tracking

d. Continous integration

Loengu slaidid: PDF

 

3. Vahendid ja viisid ärirakenduste integreerimiseks. (Ivo Mägi)

 

Loengu slaidid: pdf

 

4. Vahendid ja viisid ärirakenduste integreerimiseks, II osa. (Ivo Mägi)

 

Loengu slaidid: pdf

 

5. Andmete säilitamine. (Ivo Mägi)

 

Loengu slaidid: pdf

 

6. Andmete terviklikkuse tagamine. Erindite haldus. Äriprotsesside läbipaistvus ja jälgitavus (Priit Potter)

 

Loengu slaidid: pdf

 

7. Business dynamics. BPMs and rule engines. (Enn Õunapuu)

 

Loengu slaidid:  ppt

 

Siin on esitlused FLASH kujul ja selgitused

 loengBPMN

Kindlasti soovitan vaadata www.workflowpatterns.com/

Eelmisel viitel soovitan vaadata just animatsioone.

Viide Bizagi kodulehele  www.bizagi.com

Näide Bizagi kasutamisest   BizagiStudio kasutamine

Lisamaterjalid  Loeng7BPMN

 8. Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine. (Enn Õunapuu)

Loengu slaidid:Loeng8BPMautomation

 Siin on esitlused FLASH kujul ja selgitused

 loengSoaModeling

Viide Soa Modeling kodulehele  www.soamodeling.org

Lisamaterjalid  LoengSoaModeling

9. Case study - kõnekaardi kõneeristuse tellimise (hajus) süsteem. (Priit Potter, külalislektor Kaarel Kuddu)

 

Loengu slaidid: pdf

 

10. Cloud computing. (Enn Õunapuu)

 

Loengu slaidid: ppt

 

11. Autentimine ja autoriseerimine. (Ivo Mägi)

 

Loengu slaidid: pdf

 

12. Kasutajakogemus, kasutusmugavus. Kuidas luua hajusaid süsteeme, mis lisaks tehnilise lahenduse elegantsile oleks ka kasutavad ja muutuks populaarseks? (Priit Potter, külalislektor Cathy Wang)

 

Loengu slaidid: URL

 

13. Business process measurement - data mining. (Enn Õunapuu)

Loengu slaidid: ppt

 

Lisamaterjalid:  www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0080/Loeng13DataMining/

 

14. Cloud solutions. (Enn Õunapuu)

 

Loengu slaidid: ppt

  • Amazon
  • Google
  • Azure

Lisamaterjalid: www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0080/Loeng14Clouds/ 

15. Eesti riigi infoteenused. (Priit Potter, külalislektor Margus Püüa)

  • Mis on avalik teenus?
  • Mis on riigi eesmärk teenuse pakkumisel?
  • Mis mõjutab riigi infosüsteemide arengut, kuidas infoteenuseid luuakse?
  • Kuidas riigi infoteenuseid kasutada?

Loengu slaidid: pdf

16. Aine kokkuvõte. (Enn Õunapuu, Priit Potter)

  • eksamikorralduse tutvustus
  • kordamine
  • küsimused-vastused 

 

Praktikumid

   Minimize

Praktiliste tööde realiseerimiseks on vajalik arenduskeskkond. Arvutiklassides on see olemas;

Enda arvutis tööde tegemiseks installeeri:

Eclipse 3.5 koos WTP-ga. Lisaks järgnevad pluginad:
    - CXF Web Services (Incubation)
    - JAX-WS Tools (Incubation)
    - Subclipse (http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x/)

(CXF ja JAX-WS pluginad saab kätte WTP update site-st) 
Apache CXF (http://cxf.apache.org/download.html) viimane versioon
SoapUI (www.soapui.org) viimane versioon
Ant 1.8
Java 6
Kogu komplekt on alla laetav http://elrond.tud.ttu.ee/~ekrikuh/idu0080.zip (305 MB).

Nädal
Praktikum
1
Esimesel nädalal praktikumi ei toimu
2
1. ülesande tutvustus: Arendusvahendid: Eclipse, SVN, ant
3
1. ülesande kaitsmine
4
2. ülesande tutvustus: Sünkroonne hajussüsteemi päring
5
2. ülesande kaitsmine
6
3. ülesande tutvustus: Asünkroonne hajussüsteemi päring
7
3. ülesande kaitsmine
8
4. ülesande tutvustus: Hajuspäringu veahaldus
9
4. ülesande kaitsmine
10
5. ülesande tutvustus: Autentimine
11
5. ülesande kaitsmine
12
13
6. ülesande kaitsmine
14
Varutund
15
Varutund
16
Varutund

Eelmiste aastate materjalid

   Minimize

2009. aasta praktikaülesanded asusid SVN serveris, mida tänaseks enam ei eksisteeri
2008. aasta materjalid: http://www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0080/IDU00802008/