You are here:   Eelmised materjalid > Materjalid 2011
Register   |  Login

Loengud

   Minimize

1. Sissejuhatus (Enn Õunapuu)

a. Mis on hajussüsteemid?

b. Aine eesmärk

c. Hindamiskord, tähtajad

d. Loengute ja praktikatundide plaan

e. Järgmise loengu sisu tutvustus

Loengu slaidid: 1 loeng

 

Loengu video:  Loeng1 salvestus

 

2. Integratsiooni vahendid

                a. Integratsiooni määrang

                b. Näited

                c. Integratsiooni mallid ja lähenemisviisid

 

Loengu slaidid:  2 loeng

 

Loengu video: loeng2 salvestus

 

 

3. Keskonna Loomine Raul Liivrand; Tarmo Veskioja

 

Loengu video: loeng3 salvestus

 

4. Veebi teenuse kirjeldamine - WSDL

                a. XML

                b. XML schema - XSD

                c. WSDL

                d. Näide

 

Loengu slaidid: 4 loeng WSDL

 

Loengu video: Loeng4 salvestus

 

Lisamaterjalid: Lisamaterjalid

 

5. Integreerimise vahendid - Biztalk

                  a. Biztalk-i võimalused

                  b. Biztalk-i kasutamise näide

 

Loengu slaidid: Loeng5 Biztalk 

 

Lisamaterjalid:  Loeng5 Biztalk

 

Loengu video: Loeng5 video

 

6. Horisontaalne ja vertikaalne integratsioon. Näidisrakendus.

 

Loengu slaidid: Loeng 6

 

Näidis veebileht Northwind andmebaasiga cloud.ld.ttu.ee/ACMEWebPage/

 

Selle näite WSDL cloud.ld.ttu.ee/ACMEService/DataService.svc

 

Loengu video: loeng6 video

 

7. REST teenus. Näited.

 

Loengu slaidid: 7 loeng REST

 

Lisamaterjal: Comparison doc

 

REST Service näide: cloud.ld.ttu.ee/ACMERestService/Rest.svc/

 

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/5abf8271-923d-403f-b768-10f42b748758

 

8. Veatootlus ja jälgitavus hajusates süsteemides. Näited.

 

Loengu slaidid: 8 loeng Logging

 

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/5a0aa2d4-a46c-44ee-b24b-02db09333d93 

 

 9. Äriprotsesside juhtimise süsteemid

 

Bizagi video:

 

 

 

 Complex event processing video:

 

 9. Äriprotsesside modelleerimine.

 

Loengu slaidid: 9Loeng BPM

 

 Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/881817bc-01e4-4b54-8490-fad68da66fcc

10. Cloud computing basics

Video:

 Loengu slaidid:  10Loeng Cloud Basics

Loengu videosalvestus: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/5253b86c-5600-44f9-9b21-fb550f61b707

11. Cloud - Windows Azure

Loengu slaidid: 11Windows_Azure

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/d8d325e9-16f0-4862-96c8-9f96a166a011

12. Process measurement

Loengu slaidid: 12ProcessMeasurement

Decision Model: GoldbergvanHalle

Scorecard example: ScorecardSpreadsheet

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/2a2feef2-eca8-4d0b-961f-0711a0b7750d

Ülesanne 5 maurus.ttu.ee/idu0080/5/

13. Autentimine ja Autoriseerimine

Loengu slaidid: 13 loengPDF

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/eba8adec-0ed0-4b7e-afbd-470fe08ed2b0

14. Riigi infosüsteemid. Margus Püüa.

Loengu slaidid: 14 MargusPüüa

Loengu video:echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/2a2feef2-eca8-4d0b-961f-0711a0b7750d

15. Kuidas toota rahvusvahelist trakvara. Tiit Vapper. Real systems.

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/6f3549bc-3b7e-48da-903e-9c5b21578294

16. Testi tutvustus. Kursuse kokkuvõte.

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/f76ec59e-7399-4445-a34f-a07939f30916

 

Praktikumid

   Minimize

Praktiliste tööde realiseerimiseks on vajalik arenduskeskkond. Arvutiklassides on see olemas;

Enda arvutis tööde tegemiseks installeeri:

Eclipse 3.5 (või uuem) koos WTP-ga. Lisaks järgnevad pluginad:
    - CXF Web Services (Incubation)
    - JAX-WS Tools (Incubation)
    - Subclipse (http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x/)

(CXF ja JAX-WS pluginad saab kätte WTP update site-st) 
Apache CXF (http://cxf.apache.org/download.html) viimane versioon
SoapUI (www.soapui.org) viimane versioon
Ant 1.8
Java 6
Kogu komplekt on alla laetav http://elrond.tud.ttu.ee/~ekrikuh/idu0080.zip (305 MB).
Lühike installijuhend on siin.
 
Ülesannete valmis lahendused tuleb reeglina esitada (/tags/ kausta alla tagida) kaitsmise nädala esmaspäeva lõunaks kella 12.00ks.
Ülesannete esitamistähtajad on siin.

Nädal
Praktikum
1
Esimesel nädalal praktikumi arvutiklassides ei toimu
3
5
1. ülesande kaitsmine
6
2. ülesande tutvustus: Sünkroonne hajussüsteemi päring
7
2. ülesande kaitsmine
9
3. ülesande tutvustus: Asünkroonne hajussüsteemi päring
10
3. ülesande kaitsmine
11
4. ülesande tutvustus: Hajuspäringu veahaldus
12
4. ülesande kaitsmine
13 5. ülesande tutvustus Äriprotsess võrgus
15 5. ülesande kaitsmine
16
5. ülesande kaitsmine

Eelmiste aastate materjalid

   Minimize

2009. aasta praktikaülesanded asusid SVN serveris, mida tänaseks enam ei eksisteeri
2008. aasta materjalid: http://www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0080/IDU00802008/