Lühikirjeldus

   Minimize

Praktikumis tutvustatakse põhilisi arendusvahendeid: Eclipse, SVN, ant

Praktikumi juhend

   Minimize

1. praktikumi juhend asub siin.

Täiendav juhend asub siin.

Versioonihalduse lühijuhend on siin (SVN.pdf) ja teine osa on siin:

Mõned viited:

 Lisaks vaadake üle Eclipse Help>Help Contents>Subclipse - Subversion Eclipse Plugin all peituv.

Kodune ülesanne 1

   Minimize

Laadige SVNist alla kood. Lisage „servlet“ paketti klass „StoryServlet“, mis on mapitud urlile „/story“. Lehe pealkirjaks pange „Story“. Lehe sisuks kirjutage lühike essee teemal millised on teie rühma liikmete eelnevad kogemused Javaga, Eclipse keskkonnaga, Ant'iga, kursuse teemadega ja rühma liikmete ootused ja eesmärgid selles aines. Teksti lõppu lisage sõnade arv kasutades „util“ paketis asuvat funktsiooni. Tehtud tööle pange tag „yl1“.