You are here:   Eelmised materjalid > Materjalid 2012
Register   |  Login

Loengud

   Minimize

 

1. Sissejuhatus (Enn Õunapuu)

a. Mis on hajussüsteemid?

b. Aine eesmärk

c. Hindamiskord, tähtajad

d. Loengute ja praktikatundide plaan

e. Järgmise loengu sisu tutvustus

Loengu slaidid: Loeng1 Sissejuhatus

 

Raul Liivranna jutt ja dokumendid.

 

Loengu video: Loeng1

 

2. Integratsiooni vahendid

                a. Integratsiooni määrang

                b. Näited

                c. Integratsiooni mallid ja lähenemisviisid

 

Loengu slaidid: Loeng 2

Loengu video: Loeng 2

Integreerimise vahend Expressor Studio Demo

 

QuikView Demo

 

 

QlikView integration: QVI

 

3. Horisontaalne ja vertikaalne rakenduste integratsioon

                a. Horisontaalne integratsioon

                b. Vertikaalne integratsioon

                c. Näited

Abimaterjalid:

                 Layered architectre

Loengu slaidid: Loeng 3

Loengu video: Loeng 3

 

4. Veebi teenuse kirjeldamine - WSDL

                a. XML

                b. XML schema - XSD

                c. WSDL

                d. Näide

 

Loengu slaidid: 4 loeng WSDL

 

Loengu video: Loeng 4

 

Lisamaterjalid: Lisamaterjalid

 

5. Rest veebiteenused

 

Loengu slaidid: Loeng5REST

 

Loengu video: Loeng5REST

 

Lisamaterjal: SoapandREST

 

SOAP veebiteenus cloud.ld.ttu.ee/HinnakiriSOAP/service1.svc

 

SOAP klient cloud.ld.ttu.ee/HinnakiriClient/Default.aspx

 

REST veebiteenus cloud.ld.ttu.ee/HinnakiriREST/Service1.svc/READ/ddd

 

Projektide lähtekoodid: RESTService  SOAPservice SOAPClient

 

6. Asünkroonne töötlus

 

Loengu slaidid: Loeng6Async

 

Loengu salvestus: Loeng6Async

 

MSMQService cloud.ld.ttu.ee/MSMQService/MSMQ.svc

 

Lähtekood IDU0080/LinkClick.aspx

 

MSMQClient cloud.ld.ttu.ee/MSMQClient/Default.aspx

 

Lähtekood IDU0080/LinkClick.aspx

 

Näidis xml IDU0080/LinkClick.aspx

 

Lisakuulamist: eneta

 

7.  Veahaldus ja logiraamat

 

Loengu slaidid: Loeng7Logging

 

Loengu salvestus: Loeng7Logging

 

Näidisrakendus: cloud.ld.ttu.ee/nLog/

 

8. Enterprise Service Bus - ESB

 

Loengu slaidid: Loeng8ESB

 

Loengu salvestus: Loeng8ESB

 

Programmid: LoanBroker

 

                         LoanbrokerClient

 

Lisamaterjal: IDU0080/LinkClick.aspx

 

9. BIZTALK Server

 

Loengu slaidid: Loeng9Biztalk1

 

Loengu salvestus: Loeng9Biztalk

 

10. BIZTALK SERVER 2

 

Loengu slaidid: Loeng10Biztalk2

 

Loengu salvestus: Loeng10Biztalk2

 

Tööjuhend 5 ülesande lahendamiseks: 5 ülesande tööjuhend

 

11. Microsoft Azure

 

Loengu salvestus: MicrosoftAzure

 

12. Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine

  

 Loengu slaidid: Loeng14BPM

 

Loengu salvestus: Loeng14BPM

 

Bizagi lahendus - puhkusepäevade päring cloud.ld.ttu.ee/DefaultBizAgiProject/

 

Kordamisküsimused

 

IDU0080_2012

Praktikumid

   Minimize

Praktiliste tööde realiseerimiseks on vajalik arenduskeskkond. Arvutiklassides on see olemas;

Enda arvutis tööde tegemiseks installeeri:

Eclipse 3.7 JEE (või uuem) koos WTP-ga. Lisaks järgnevad pluginad:
    - CXF Web Services (Incubation)
    - JAX-WS Tools (Incubation)
    - Subclipse (http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x/)

(CXF ja JAX-WS pluginad saab kätte WTP update site-st) 
Apache CXF (http://cxf.apache.org/download.html) viimane versioon
SoapUI (www.soapui.org) viimane versioon
Ant 1.8
Java 6 või hilisem
Kogu komplekt on alla laetav http://zaurus.ttu.ee/soft/IDU0080/ (425 MB).
Lühike installijuhend on siin.
 
Ülesannete valmis lahendused tuleb committida svn IDU0080 repositoris oma rühma /tags/ kausta alla. Ülesannet võib kaitsta ka hiljem, hilinemise miinuspunktid arvestatakse tagimise kellaaja järgi.
 
Ülesannete lahenduste tagimise tähtajad:
 
Ülesande 1 lahenduste tagimise tähtaeg Tarmo ja Irina tudengitel 13. veebruari hommik kell 9, Rauli tudengitel 20.veebruari hommik kell 9. Praktikumi õppejõud otsustavad 1 praktikumi hilinemispunktid ise, vastavalt sellele mida nad tudengitele on lubanud.
Ülesannete 2-5 lahenduste tagimise tähtajaks on esimese kaitsmisnädala esmaspäeva hommik kell 9.00.
Ülesande 6 lahenduste tagimise tähtajaks on 16nda nädala esmaspäeva hommik kell 9.00.
 
Praktikatööd hinnatakse gruppides, eksamihinne on personaalne.
Hilinemise korral väheneb konkreetse ülesande eest saadav maksimaalne võimalik hinne:
kuni 7x24h: 25%
kuni 14x24h: 50%
üle 14x24h: 100%
 
Rauli rühmade punktiseis on siin.
Tarmo rühmade punktiseis on siin.
 
Ajakava:
Nädal 1 (30.jaan). Esimesel nädalal rühmade registreerimine    
Nädal 2 (6.veeb.). Ülesande 1 tutvustus: Arendusvahendid: Eclipse, SVN, ant
Nädal 3 (13.veeb.). Ülesande 1 kaitsmine, ülesande lahenduste tagimise tähtaeg Tarmo ja Irina tudengitel 13. veebruari hommik kell 9, Rauli tudengitel 20.veebruari hommik kell 9. Praktikumi õppejõud otsustavad 1 praktikumi hilinemispunktid ise, vastavalt sellele mida nad tudengitele on lubanud.
Nädal 4 (20.veeb.). Ülesande 2 tutvustus: Sünkroonne hajussüsteemi päring
Nädal 5 (27.veeb). Ülesande 2 tutvustus jätkub: Sünkroonne hajussüsteemi päring
Nädal 6 (5.märts) . Ülesande 2 kaitsmine
Nädal 7 (12.märts). Ülesande 3 tutvustus: Asünkroonne hajussüsteemi päring
Nädal 8 (19.märts). Ülesande 3 kaitsmine
Nädal 9 (26.märts). Ülesande 4 tutvustus: Hajuspäringu veahaldus
Nädal 10 (2.aprill). Ülesande 4 kaitsmine
Nädal 11 (9.aprill). Ülesande 6 tutvustus: Äriprotsess võrgus
Nädal 12 (16.aprill). Äriprotsessi ülesande 6 tutvustuse kordus
Nädal 13 (23.aprill). Biztalk ülesande 5 tutvustus
Nädal 14 (30.aprill). Maipühade eelne päev, praktikumitunnid jäävad ära.
Nädal 15 (7.mai). Ülesande 5 esitamistähtaeg kell 9.00 hommikul, ül.5 kaitsmine
Nädal 16 (14.mai). Ülesande 6 esitamistähtaeg kell 9.00 hommikul, ül.6 kaitsmine
 

Praktikum1_2012

   Minimize

Praktikumis 1 tutvustatakse põhilisi arendusvahendeid: Eclipse, SVN, ant.

1. praktikumi juhend asub siin.

Täiendav juhend asub siin.

Versioonihalduse lühijuhend on siin (SVN.pdf) ja teine osa on siin:

Mõned viited:

 Lisaks vaadake üle Eclipse Help>Help Contents>Subclipse - Subversion Eclipse Plugin all peituv.

Kodune ülesanne 1

Laadige SVNist alla kood. Lisage „servlet“ paketti klass „StoryServlet“, mis on mapitud urlile „/story“. Lehe pealkirjaks pange „Story“. Lehe sisuks kirjutage lühike essee teemal millised on teie rühma liikmete eelnevad kogemused Javaga, Eclipse keskkonnaga, Ant'iga, kursuse teemadega ja rühma liikmete ootused ja eesmärgid selles aines. Teksti lõppu lisage sõnade arv kasutades „util“ paketis asuvat funktsiooni. Tehtud tööle pange tag „yl1“.