Lühikirjeldus

   Minimize

Praktikumis tutvustatakse asünkroonset päringut kasutades JMS-i (Java Message Service)

Praktikumi juhend

   Minimize

Praktikumis kasutatav kood asub SVNis Repository location:

https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/praktikum/branches/praktikum3_lahendus

Tehke esmalt checkout tavalise Java projektina, seejärel Java perspektiivis tehke projektile Team - Branch/Tag ja määrake projekti koopia asukoht oma rühma kausta all (näiteks https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/ryhmxx/branches/praktikum3_lahendus), seejärel Team - Switch to another branch/tag.

Alternaviise võimalusena laadige alla praktikum3_lahendust sisaldav Eclipse worspace pakitud kujul siit.

 Ülesandes kasutatakse ActiveMQ teeki.


Täiendage Producer (saadab sõnumeid) ja Consumer (loeb sõnumeid) klasse (praktikum3_lahenduses juba tehtud).
Looge serialiseeritav klass Car (praktikum3_lahenduses juba tehtud).
Käivitage EmbeddedBroker, Consumer ja Producer (vastavad ant targetid runBroker, runConsumer ja runProducer).

Käivitada saab Eclipsis, kuid ülevaatlikkuse huvides on mõistlikum targetid igaüks käivitada eraldi terminaliaknas (Windowsi Start nupu alt Run ...). Vt. näiteid siit.

Praktikumi slaidid

Kodune ülesanne

   Minimize

Juhend

Rauli juhend (doc) + sama juhend pdf kujul. Käivitus Commandline Ant'i abil.

 

Üks võimalus koduse ülesande lahendamiseks:

1. Tuleks teha 4 erinevat klassi: poe consumer ja producer, vabriku consumer ja producer.

2. Erinevaid käivitatavaid rakendusi (kus on main meetod) peaks olema kolm: broker, pood (consumer) ja vabrik (consumer).

3. Poe rakenduse käivitamisel hakkab see kõigepealt consumerina sõnumeid kuulama. Kui consumer objekt on loodud, luuakse kohe ka producer objekt ning saadetakse välja tellimus.

4. Vabriku rakenduse käivitamisel hakkab see samuti sõnumeid kuulama. Kui sõnum vastu võetakse, töödeldakse tellimus, luuakse producer objekt ning saadetakse tellimuse vastus.