You are here:   Eelmised materjalid > Materjalid 2013
Register   |  Login

Loengud

   Minimize

1. Sissejuhatus (Enn Õunapuu)

a. Mis on hajussüsteemid?

b. Aine eesmärk

c. Hindamiskord, tähtajad

d. Loengute ja praktikatundide plaan

e. Järgmise loengu sisu tutvustus

Loengu slaidid: Loeng1_Sissejuhatus

 

Tarmo Veskioja jutt ja dokumendid (Raul Liivranna 2012. aasta jutt ja dokumendid).

 

Loengu video: echo360

2. Integratsioon

Loengu slaidid: Loeng2

Loengu video: echo360

3. Protsesside modelleerimine

Loengu slaidid: Loeng3 BPM

Näide: cloud.ld.ttu.ee/DefaultBizAgiProject/default.aspx

Loengu video: echo360Loeng3BPM

 4. Veebiteenused - WSDL

Loengu slaidid: Loeng4BizagiWebServices

Näited: getCases

SimpleExample

Loengu salvestus: echo360Loeng4WSDL

5. Rest veebiteenused

 

Loengu slaidid: Loeng5REST

 

Loengu video: eLoeng5REST

 

Lisamaterjal: SoapandREST

 

SOAP veebiteenus cloud.ld.ttu.ee/HinnakiriSOAP/service1.svc

 

SOAP klient cloud.ld.ttu.ee/HinnakiriClient/Default.aspx

 

REST veebiteenus cloud.ld.ttu.ee/HinnakiriREST/Service1.svc/READ/ddd

 

Projektide lähtekoodid: RESTService  SOAPservice SOAPClient

 

6. Asünkroonne töötlus

 

Loengu slaidid: Loeng6Async

 

Loengu salvestus: Loeng6Async

 

MSMQService cloud.ld.ttu.ee/MSMQService/MSMQ.svc

 

Lähtekood IDU0080/LinkClick.aspx

 

MSMQClient cloud.ld.ttu.ee/MSMQClient/Default.aspx

 

Lähtekood IDU0080/LinkClick.aspx

 

Näidis xml IDU0080/LinkClick.aspx

 

7.  Veahaldus ja logiraamat

 

Loengu slaidid:  Loeng 7 Veatöötlus ja logging

Lisamaterjal: BestPractices

 

Loengu salvestus: eLoeng7veatöötlusLogging

 

Näidisrakendus: cloud.ld.ttu.ee/nLog/

 

Näidisrakenduse kood: nLog

 

8.  Enterprise servise bus - ESB

 

Loengu slaidid:  Loeng8_ESB

 

Loengu salvestus LoengESB

 

Lisamaterjal: nservicebus1

 

nservisebus2

 

nservicebuspdf

9. BIZTALK server

Loengu slaidid: ILoeng9 Biztalk

Lisamaterjal Lisa1

Loengu salvestus: eLoeng9Biztalk

 

10. Cloud solutions

 

Loengu slaidid: Loeng10_Cloud_Solutions

 

Lisamaterjal: Azure

 

Loengu salvestus: Loeng10_CloudSolutions

 

Viited www.windowsazure.com/en-us/

 

gensisolutions.azurewebsites.net/

 11. Azure ESB

Loengu slaidid: Loeng11AzureESB

Lisa: Program

Loengu salvestus: Loeng11_Azure_ESB

 

12. Process measurement

Loengu slaidid: 12ProcessMeasurement

Decision Model: GoldbergvanHalle

Scorecard example: ScorecardSpreadsheet

Loengu video: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/2a2feef2-eca8-4d0b-961f-0711a0b7750d

Ülesanne 5 maurus.ttu.ee/idu0080/5/

Lisamaterjal 5 ülesanne: TellimuseTransportveebiteenus

14. Ericsoni loeng

Loengu salvestus: echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/6c99d650-fe4d-4478-bd8b-9068c5ae3f47

15. Kordamisküsimused

 Kordamisküsimused

Praktikumid

   Minimize

Praktiliste tööde realiseerimiseks on vajalik arenduskeskkond. Arvutiklassides on see olemas. Kui arvutiklassi arvutis ei ole õiget Eclipse'i versiooni, või see ei tööta korralikult, siis laadige palun alla installikomplekt http://zaurus.ttu.ee/soft/IDU0080/ (425 MB). Pakkige see arvutiklassi arvutis lahti c:/temp/IDU0080/ alla ja käivitage Eclipse. Workspace'i võite samuti salvestada C:/temp/WS/ alla tekitatavasse alamkausta (kui te tunni lõpus oma projekti parandusi svn serverile ei salvesta, siis peaksite oma workspace kausta kokku pakkima ja enda jaoks turvalisse kohta salvestama). Kui Eclipse svn serveri poole pöördumisel ei küsi kasutajanime ega parooli ja ei lase alusprojektile ligi, siis on kasutajanimi eelmisest kasutuskorrast juba salvestatud Windows'is settingute alla. Selle kustutamiseks otsige kausta

C:\Users\tudengi_eesnimi.perekonnanimi\AppData\Roaming\Subversion

Ja sealt alt kustutage alamkaustad ära ja siis käivitage uuesti Eclipse ja proovige uuesti.

------------------------------------------------------------

Enda arvutis tööde tegemiseks installeeri:

Eclipse 3.7 JEE (või uuem) koos WTP-ga. Lisaks järgnevad pluginad:
    - CXF Web Services (Incubation)
    - JAX-WS Tools (Incubation)
    - Subclipse (http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x/)

(CXF ja JAX-WS pluginad saab kätte WTP update site-st) 
Apache CXF (http://cxf.apache.org/download.html) viimane versioon
SoapUI (www.soapui.org) viimane versioon
Ant 1.8
Java 6 või hilisem
Kogu komplekt on alla laetav http://zaurus.ttu.ee/soft/IDU0080/ (425 MB).
Lühike installijuhend on siin.
 
Ülesannete valmis lahendused tuleb committida svn IDU0080 repositoris oma rühma /tags/ kausta alla. Ülesannet võib kaitsta ka hiljem, hilinemise miinuspunktid arvestatakse tagimise kellaaja järgi.
 

Praktikatööd hinnatakse gruppides, eksamihinne on personaalne.
Hilinemise korral väheneb konkreetse ülesande eest saadav maksimaalne võimalik hinne:
kuni 7x24h: 25%
kuni 14x24h: 50%
üle 14x24h: 100%

Praktikumid 2,3. Ülesanne 1

   Minimize

Praktikumis 2 tutvustatakse põhilisi arendusvahendeid: Eclipse, SVN, ant.

2. praktikumi lühijuhend asub siin (sisaldub ka põhjaliku juhendi lõpus).

Põhjalik juhend asub siin.

Versioonihalduse lühijuhend on siin (SVN.pdf) ja teine osa on siin (mõlemad sisalduvad ka põhjaliku juhendi lõpus):

Mõned viited:

 Lisaks vaadake üle Eclipse Help>Help Contents>Subclipse - Subversion Eclipse Plugin all peituv.

Kodune ülesanne 1

Laadige SVNist alla kood. Lisage „servlet“ paketti klass „StoryServlet“, mis on mapitud urlile „/story“. Lehe pealkirjaks pange „Story“. Lehe sisuks kirjutage lühike essee teemal millised on teie rühma liikmete eelnevad kogemused Javaga, Eclipse keskkonnaga, Ant'iga, kursuse teemadega ja rühma liikmete ootused ja eesmärgid selles aines. Teksti lõppu lisage sõnade arv kasutades „util“ paketis asuvat funktsiooni. Tehtud tööle pange tag „yl1“.

Ülesande tagimise tähtajaks on semestri 3nda nädala neljapäeva (14. veebruar 2013) hommik kell 10.

Ülesande eest punktide saamiseks on vaja ka ülesannet tunnis kaitsta.

Praktikumid 4,5. Ülesanne 2.

   Minimize

Praktikumi näited tutvustavad sünkroonset veebiteenuse päringut üle SOAP/HTTP protokolli. Veebiteenusel on kliendi ja serveri pool. Tarkvaraks on SoapUI ja Eclipse.

Võimalikke lahendusvariante on 4:

1. SoapUI klient ja SoapUI mock service

2. Eclipse webservice ja SoapUI klient

3. Eclipse webservice ja Eclipse klient

4. SoapUI mock service ja Eclipse klient.

 

 Praktikumi juhend

Praktikumi näitevideod on raamatupood wsdl näite põhjal:

  1. Näide SoapUI kliendi loomisest, Videotest väljavõetud olulised pildid TUD serveris asuvad siin (ülesanne 1), alternatiivne asukoht on siin
  2. Näide SoapUI mock service'i loomisest, video pildid on siin
  3. wsdl-to-Java abil näidis webservice Eclipse'is video
  4. Web service näidisklient Eclipse'is, video slaidid on siin.

Praktikumi näitevideotes kasutatud wsdl failid on siin.

Näidisvideote abil on kirjeldatud eespooltoodud lahendusvariante 1-3. Lahendusvariandi 4 peate iseseisvalt läbi katsetama.

 

Kodune ülesanne 2.

Looge etteantud hinnakirja WSDL-i põhjal Eclipse'is nii klient kui ka server (st. lahendusvariant 3). Kaitsmisel olge valmis ka teiste lahendusvariantide demomiseks.

  • Klient peab suutma suvaliselt serverilt, millel on etteantud WSDL-iga (hinnakiri.wsdl) kirjeldatud teenus, hinnakirja pärida.
  • Server peab tagastama hinnakirja, mis sisaldab vähemalt kahte toodet. Antud ülesandes ei ole nõutud kliendi päringu parameetrite alusel hinnakirja toodete nimekirja filtreerimist. Sellise filtreerimise funktsionaalsuse lisamine võib anda lisapunkte kokkuleppel praktikumi õppejõuga.
  • Kommunikatsioon toimub sünkroonselt üle HTTP protokolli SOAP sõnumitega.

Juhend SOAP teenuse tegemiseks (Eclipse 3.6 abil) ja SVN-i panekuks teksti ja piltidena on tehtud hinnakiri wsdl näite põhjal ja asub siin (pdf) ja siin (doc).

Praktikumid 6,7, ülesanne 3.

   Minimize

Praktikumis tutvustatakse asünkroonset päringut kasutades JMS-i (Java Message Service)

Praktikumis kasutatav kood asub SVNis Repository location:

https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/praktikum/branches/praktikum3_lahendus

Tehke esmalt checkout tavalise Java projektina, seejärel Java perspektiivis tehke projektile Team - Branch/Tag ja määrake projekti koopia asukoht oma rühma kausta all (näiteks https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/ryhmxx/branches/praktikum3_lahendus), seejärel Team - Switch to another branch/tag.

Alternaviise võimalusena laadige alla praktikum3_lahendust sisaldav Eclipse workspace pakitud kujul siit.

 Ülesandes kasutatakse ActiveMQ teeki.


Täiendage Producer (saadab sõnumeid) ja Consumer (loeb sõnumeid) klasse (praktikum3_lahenduses juba tehtud).
Looge serialiseeritav klass Car (praktikum3_lahenduses juba tehtud).
Käivitage EmbeddedBroker, Consumer ja Producer (vastavad ant targetid runBroker, runConsumer ja runProducer).

Käivitada saab Eclipsis, kuid ülevaatlikkuse huvides on mõistlikum targetid igaüks käivitada eraldi terminaliaknas (Windowsi Start nupu alt Run ...). Vt. näiteid siit. Kui targetid jäävad Java protsessidena rippuma, siis võite jps utiliidi abil vaadata milline java protsess millise PID koodi all töötab (C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_34\bin>jps) ja seejärel võite Windows Task Managerist selle PID numbriga protsessi peatada (terminate).

Praktikumi slaidid

 

Ülesanne 3.

Juhend

Rauli juhend (doc) + sama juhend pdf kujul. Käivitus Commandline Ant'i abil.

 

Üks võimalus koduse ülesande lahendamiseks:

1. Tuleks teha 4 erinevat klassi: poe consumer ja producer, vabriku consumer ja producer.

2. Erinevaid käivitatavaid rakendusi (kus on main meetod) peaks olema kolm: broker, pood (consumer) ja vabrik (consumer).

3. Poe rakenduse käivitamisel hakkab see kõigepealt consumerina sõnumeid kuulama. Kui consumer objekt on loodud, luuakse kohe ka producer objekt ning saadetakse välja tellimus.

4. Vabriku rakenduse käivitamisel hakkab see samuti sõnumeid kuulama. Kui sõnum vastu võetakse, töödeldakse tellimus, luuakse producer objekt ning saadetakse tellimuse vastus.

Praktikumid 8, 10. Ülesanne 4

   Minimize

Hajuspäringu veahaldus.

See ülesanne on põhimõtteliselt materjalide  kogumise ja nende materjalide uurimise ülesanne. Materjaliotsingu tulemused tuleb viidetena panna selle ülesande dokumenti. Tuleb kirjutada oma sõnadega kokkuvõte milles proovite vastuseid leida selle ülesande teemade loetelus (vaata punkt 2.) toodud küsimustele. Kokkuvõtte dokument tuleb rühma poolt ülesande tähtajaks saata praktikumi juhendaja e-mailile (raul.liivrand@ttu.ee, tarmo.veskioja@ttu.ee, Irina Kelder), e-maili pealkirja lisage: IDU0080 ülesanne 4, rühmxxx.

Ülesande põhjalikum selgitus asub pdf dokumendis või Word'i dokumendis.

Praktikum 11. Ülesanne 5.

   Minimize

Äriprotsessi ülesanne.

Otselink materjalide kataloogile:

 
Töötava lahenduse näide:
 
Näide selle kohta kuidas võiks ülesande tegemist alustada ja kuidas kasutada tund.ttu.ee
 
 Viited olemasolevatele teenustele mida peab ülesandes kasutama:
 
tund.ttu.ee veebteenuste andmebaasi struktuur ja testandmed: