You are here:   Kursuse tutvustus
Register   |  Login

Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur

   Minimize

Aine eesmärk

Kuigi aine pealkiri vihjab veebiteenustele, räägime eelkõige hajussüsteemidest üleüldse. Mis on hajussüsteemid, kuidas panna erinevad süsteemi osad omavahel suhtlema, millised on sellise arhitektuuri ohud ja võimalused?

Aine eesmärk: õpetada ja harjutada infosüsteemide arendamisel mõtlemist hajussüsteemide "võtmes":

 • õpime tundma hajussüsteemide poolt pakutavaid võimalusi
 • õpime arvestama ohtude ja piirangutega
 • harjutame hajussüsteemide arendamist praktikas
 • tutvume olemasolevate võimalustega Eestis ja mujal

 

Ainekorraldus, hinde saamine

Deklareerige palun aine OISis Tarmo Veskioja nimele, tudengit hindab praktikumitunni läbiviija ja edastab semestri lõpus hindamistulemused Tarmole, kes kannab hinded OISi.

Eksamihinde määrab praktiliste tööde ning eksamitöö eest saadud punktide summa:
 5 praktilist ülesannet kokku 95 punkti:

1. Arendusvahendid - 0 punkti

2. Sünkroonne hajussüsteemi päring - 15 punkti

3. Asünkroonne hajussüsteemi päring - 15 punkti

4. Hajuspäringu veahaldus - 15 punkti

5. Hajussüsteemi integratsioon, OpenERP - 25 punkti

6. Kompleksne ülesanne - 25 punkti

Eksamiks on 6nda ülesande kaitsmine + 1-2 lisaküsimust (5p). Kompleksülesande (6.ülesande) eest peab saama vähemalt 15 punkti.

Hindamisel peab kinni pidama tähtaegadest:

 • ülesande lahenduse tagimise tähtajaks on reeglina ülesande kaitsmise nädala neljapäeva hommik kell 10.00. Esmaspäevase harjutustunni tudengitel on tagimise tähtajaks kaitsmise eelse nädala neljapäeva hommik kell 10.00.
 • kuni nädal hilinemist miinus 25% hindest
 • kuni 2 nädalat hilinemist miinus 50%
 • üle 2 nädala hilinemist 0 punkti.

Kokku 95+5=100 punkti

91-100 punkti - 5 (suurepärane),

81-90 punkti - 4 (väga hea),

71-80 punkti - 3 (hea),

61-70 punkti - 2 (rahuldav),

51- 60 punkti - 1 (kasin),

0-50 punkti - 0 (puudulik).


 

Praktiliste ülesannete kaitsmine toimub 3-4 liikmelistes gruppides.
Kaitsmiseks peavad grupid olema registreeritud, selleks pange enda grupp kirja siin: grupi registreerimine 
Loengute ja praktikumitundide toimumisajad ja -kohad ÕIS tunniplaanis

Aine läbiviijad

Lektorid: vanemteadur. Enn Õunapuu (TTÜ). Lisaks külalislektorid.
Praktikatunnid:

 • E16: Raul Liivrand, Tarmo veskioja
 • N16:00: Irina Kelder, Tarmo Veskioja
 •  

Kontakt e-maili teel: enn.ounapuu ät ttu.ee

tarmo.veskioja@ttu.ee

raul.liivrand@ttu.ee

Ainekaart

Nimetus: Web-teenused ja internetilahenduste arhitektuur
Nimetus inglise keeles: Web services and internet solutions architecture
Kood:                         IDU0080
Eeldusaine:
Soovituslikud eeldusained: IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
Üldmaht:       32 tundi loenguid, 32 tundi praktikume
Kestvus:         16 õppenädalat, igas nädalas 2 t loenguid, 2 t praktikume
Ainepunkte: 5       Hindamisviis: E         Õpetamisaeg: kevadsemester (K) 

Eksamihinde saamiseks tuleb teha 6 laborit - 95% hindest ja lisaküsimused -5% hindest.