You are here:   Praktikum2
Register   |  Login

Lühikirjeldus

   Minimize

Praktikumis tutvustatakse sünkroonset veebiteenuse päringut üle SOAP/HTTP protokolli.

Vt. ka juhendit SoapUI koduleheküljelt.

Praktikumi juhend

   Minimize

Juhend

Harjutusülesannete videod on raamatupood wsdl näite põhjal:

  1. Ülesanne 1, Videotest väljavõetud olulised pildid TUD serveris asuvad siin (ülesanne 1), alternatiivne asukoht on siin
  2. Ülesanne 2, video pildid on siin
  3. Ülesanne 3, juhend SOAP teenuse tegemiseks (Eclipse 3.6 abil) ja SVN-i panekuks teksti ja piltidena on tehtud hinnakiri wsdl näite põhjal ja asub siin (pdf) ja siin (doc).
  4. Ülesanne 4, video slaidid on siin.

Wsdl failid on siin.

Kodune ülesanne

   Minimize

Loo etteantud WSDL-i põhjal klient ja server.

  • Klient peab suutma suvaliselt serverilt, millel on etteantud WSDL-iga(hinnakiri.wsdl) kirjeldatud teenus, hinnakirja pärida.
  • Server peab tagastama hinnakirja, mis sisaldab vähemalt kahte toodet. Antud ülesandes ei ole nõutud kliendi päringu parameetrite alusel hinnakirja toodete nimekirja filtreerimist. Sellise filtreerimise funktsionaalsuse lisamine võib anda lisapunkte kokkuleppel praktikumi õppejõuga.
  • Kommunikatsioon toimub sünkroonselt üle HTTP protokolli SOAP sõnumitega.