You are here:   Praktikum6
Register   |  Login

Lühikirjeldus

   Minimize

Selles praktikumis tutvume transaktsioonidega hajusüsteemide kontekstis, samuti kompenseerivate tegevustega.

Praktikumis demonstreeritakse, kuidas koos töötavad Java ja .NET veebiteenused. Kasutades Visual Studio arenduskeskkonda, näidatakse andmebaasi- ning hajustransaktsiooni toimimist.

Praktikumi juhend

   Minimize

Slaidid

Praktikumis kasutatav kood asub https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/ryhmXX/branches/praktikum6

Kodune ülesanne

   Minimize

Koduses ülesandes tuleb luua kompenseerivad tegevused hajustransaktsioonile.

Koduse ülesande algne kood asub aadressil https://cloud.ld.ttu.ee/svn/idu0080/ryhmXX/branches/praktikum6/Yl6_Kodune_Klient ja Yl6_Kodune_Server. Ette on tehtud näide lennupiletite reserveerimise kohta. Iseseisvalt tuleb lisada hotellitubade ja rendiautode reserveerimine.

Kõik kolm reserveerimist peavad töötama hajustransaktsioonina - kui üks tegevustest ebaõnnestub, tuleb transaktsioon pooleli jätta ning eelnevad tegevused kompenseerida vastupidises järjekorras. Kompenseerimiseks on sama reserveeringu sooritamine miinusmärgiga. Kompenseeriva tegevuse ebaõnnestumisel tuleb kuvada vastav teade ning proovida ülejäänud tegevusi kompenseerida.

Veebiteenusesse meetodite lisamiseks tuleb teha järgmised sammud:

  1. Lisada meetodid teenuse liidesesse (liidese kood peab olema ühesugune serveris ja kliendis).
  2. Lisada meetodid teenuse implementatsiooni.
  3. Lisada meetodid WSDL faili. Selleks võib kasutada graafilist editori: Kõigepealt teha parem klikk liidese peal (tähistatud "I" tähega) ning valida Add Operation. Seejärel parem klikk bindingu peal (see on väike kast kahe noole vahel) ning valida Generate Binding Content.

Lahendusest tuleb teha tag. Maksimaalsed punktid on võimalik saada "ilusa" lahenduse eest, kus koodi ei ole dubleeritud.