Organisatsiooni digitaalstrateegia ja äriprotsesside modelleerimine IDU0110


 

Kuupäev Teade                                   

01. september 2011

Esimese nädala harjutustunnid on kohe avaloengu käigus. Arvutiklassides algavad harjutustunnid 2 õppenädalast.