ÕPPEAINE PROGRAMM

 

Nimetus: Organisatsiooni digitaalstrateegia ja äriprotsesside modelleerimine

Nimetus inglise keeles: Digital Strategy of an Organisation and Business Process modelling

Kood:                   IDU0110

Eeldusaine:

Soovituslikud eeldusained:       IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse

Üldmaht:            32 tundi loenguid, 32 tundi praktikume

Kestvus:              16 õppenädalat, igas nädalas 2 t loenguid, 2 t praktikume

Ainepunkte:      5             Hindamisviis:   E             Õpetamisaeg:   sügissemester (S)

 

Õppetöö sisu:

Vaadeldakse äriprotsesside modelleerimise ja automatiseerimise kaaasaegseid võimalusi.

Pärast kursuse läbimist üliõpilased oskavad:

  • Äriprotsesse modelleerida ja dokumenteerida
  • Äriprotsesside efektiivsust mõõta
  • Äriprotsesse arendada
  • Äriprotsesse automatiseerida
  • Elektroonseid dokumente juurutada
  • Kasutada olemasolevaid teenuseid efektiivselt oma äriprotsessides

 

Hinne moodustub protsessi analüüsi projekti kaitsmise – 60 punkti, kontrolltöö -20 punkti  ja teooria testi – 20 punkti tulemusest. Täpsem hinde kujunemise loogika antakse praktikatundides.

Teooria testid toimuvad loengute käigus. Tähtsamate loengute lõpus võib teha testi. Neid teste on planeeritud 6 tükki. Igaühes võib saada 10 punkti. Et testi tulemus läheks arvesse on vaja saada vähemalt 5 punkti, lõpphindesse lähevad arvesse 2 parema testi tulemused.  Maksimaalselt läheb arvesse seega ainult 20 punkti. Lisaks võib loengus aktiivse osavõtu eest saada lisapunkte.  

 

 

Nädal

Loeng

Loengu vastutaja

Praktikum

1

Sissejuhatus, aine eesmärgid, tähtajad, hindamiskord. Äriprotsesside mõiste. Äriprotsesside  modelleerimine ja automatiseerimise sissejuhatus. Kasu ettevõttele.

 

-

2

Ettevõtte süsteemide kavandamine. Teooria, arhitektuurid ja meetodid. Zachman, TOGAF ja protsessikeskne.

 

Sissejuhatus, projekti tutvustus

3

Protsesside modelleerimise käsitlused. Teenuse süsteem ja tegevusteooria (Service System, Action theory).

 Erinevate modeleerimisvahendite võrdlus.

 

Töövahendid

4

Protsesside modelleerimine, notatsioonid: BPMN

 

Notatsioonide harjutus: BPMN

5

Protsesside juhtimine, jälgimine. Eesmärgid ja mõõdikud.

 

Notatsioonide harjutus: BPMN

6

Äriprotsesside mõõtmise teooria ja tasakaalustatud tulemuskaart

 

Intervjuude ja küsimustike väljatöötamine

7

Protsesside optimeerimine. Paralleelsus, automatiseerimine, eesmärgipärasuse hindamine

 

AS IS protsesside mõõtmine ja hindamine

8

Praktilised näited: Elektroonsed dokumendid – UBL, Eesti e-arve, e-kviitung

 

Kontrolltöö. Konsultatsioon, AS-IS protsesside modelleerimine

9

Praktilised näited: Elektroonse dokumendihalduse praktika – Telema AS Toomas Veersoo

 

Optimeerimine, TO BE väljatöötamine.

 

10

Sündmuskeskne lähenemine (CEP). Andmekaevandamise meetodite kasutamine protsesside analüüsis. ProM Äriprotsesside realiseerimine – BPEL, XPDL

 

TO BE hindamine  ja TO BE-sse siirde kirjeldamine ja hindmaine

11

Praktilised näited: Pilve lahenduste integreerimine äriprotsessi. Cloud CRM- SalesForce, Pilve ERP

 

ProM harjutus

12

Rule engine kasutamine

 

Andmete modelleerimine

13

Praktilised näited: E- dokumentide standardid- haridus, tervishoid, reisivaldkond jne.

 

Projekti konsultatsioon

14

Veebi teenused. WSDL

 

Projekti konsultatsioon

15

Praktilised näited: Interneti teenuste kasutamine äriprotsessides- Google

 

Projekti kaitsmine

16

Kokkuvõtted, aine üle kordamine, eksami tutvustus, tagasiside küsimine

 

Projekti kaitsmine


Kirjandus

 

  1. Aalst, W. M., Hofstede, A. H., & Adams, M. (2010). Modern Business Process Automation: YAWL and its Support Environment (Spriger., p. 675 ). Springer.
  2. Aalst, W. M. (2011). Process Mining. Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes. 352 p. Springer.
  3. Giachetti, R. E. (2010). Design of Enterprise Systems: Theory, Architecture, and Methods (p. 429 ). CRC Press.