Enter Title

Kõikide loengute salvestused

http://echo360.e-uni.ee/ess/portal/section/0ab91f66-4825-4df7-afef-f17d1f33b650

Loeng 1

 Ülevaade kursusest.pdf

Loeng 2

20120914_Business_process_modeling_and_automation_Onne_Laanmets.pptx 

Loengu salvestus:

http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/cce6b001-b4d2-4b17-820b-e6fedc8b3eeb

Soovitatud video

Challenging requirements - Gojko Adzic from devtraining.ee on Vimeo.

Loeng 3 Nortali teine loeng

 TTY_2109_Maiga_Kolk.pptx

20120921_Business_process_modeling_and_automation_Onne_Laanmets.pptx

Loengu salvestus: http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/b143c6f1-bc6f-4017-8092-32533db888c1


Loeng 4 Nortali kolmas loeng

Praktiline näide: telekomi jaeäri tellimise ja tarne protsesside optimeerimine ja juurutamine

http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/c410fb75-1be6-4897-ab4f-10e67df13721

 

Loeng 5 Ettevõtte arhitektuur

Ettevõttearhitektuur.pdf 

http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/07671725-9116-4ebe-be39-690a426f16cd 

Bizagi näide

Vacation Process

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0111/Portals/0/Loengud/Vacation%20Leave%20Request.png  

Vacation Database

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0111/Portals/0/Loengud/VacationDataBase.png     

Generated solution

http://cloud.ld.ttu.ee/DefaultBizAgiProject/ 

Loeng 7 Asjade internet

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0111/Portals/0/Loengud/IDU0110_LOENG_7_IT.pdf

 Loengu salvestus: 1a62c979-631d-459c-9a2f-c8667594bf29

Loeng 8 LEAN

Äriprotsesside modelleerimine LEAN.pdf

http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/56e6723f-61d6-488e-a6c9-c47f4ac7f54b

 Loeng 9 Protsessi kaevandamine

ProcessMining.pdf 

 IDU0111_Loeng9_ProcessMining_TutorialDisco.pdf

Loengu salvestus:

Disco

http://www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0111/Disco/

Loeng 10 Standardid

LOENG_10_Standardid.pdf

Loengu salvestus:

Loeng 11 Analüüsi metoodika

LOENG_11_Metoodika.pdf

Loengu salvestus

Loeng 12 Analüüsi lisaküsimused

LOENG_12_Lisaküsimused.pdf

Loengu salvestus http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/97c1e7e6-bed9-4023-be78-cc113bfe4d65

Loeng 14 Aine kokkuvõte ja kordamisküsimused

IDU0111Küsimused.docx 

IDU0111Sisu_2012.pdf 

Loengu salvestus: http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/2719a24e-4dbc-4f20-9cca-801e51917793