Enter Title

Kõikide loengute salvestused

Loengute salvestused

Loeng 1

 Ülevaade kursusest.pdf

Loengu salvestus: Loeng 1 

ITtutvustusITCollege.pdf

Loeng 2 Ettevõtte arhitektuur

Ettevõttearhitektuur.pdf 

Loengu salvestus: Loeng 2

Bizagi näide

Vacation Process

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0111/Portals/0/Loengud/Vacation%20Leave%20Request.png  

Vacation Database

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0111/Portals/0/Loengud/VacationDataBase.png     

Generated solution

http://cloud.ld.ttu.ee/DefaultBizAgiProject/ 

 Loeng 3 Protsessi kaevandamine

ProcessMining.pdf 

 Loengud/ProcessMiningTutorialNew.ppt

Loengu salvestus:

Disco

http://www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0111/Disco/

Loeng 4 Standardid

Loengu esitus: IDU0111_LOENG_4_Standardid.pdf

Loeng 5 Asjade internet

Tutvustus: ITtutvustus2013.pdf

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0111/Portals/0/Loengud/IDU0110_LOENG_7_IT.pdf

 Loengu salvestus: 

Lisamaterjalid:

SensorsandStandards02122013.pdf

Loeng 6 Mudelitel põhinev arendus

loengu slaidid: Lecture6_MDE_08102013.pdf

Loeng 7 BPM simulation

Loengu slaidid: Lecture7_simulation.pdf

Loeng 8  Jätjekorrateooria

IDU0111_LOENG_8_Jarjekorrateooria.pdf

Video: 

Lisamaterjalid: http://www.tud.ttu.ee/material/enn/IDU0111/Loeng_8_jarjekorrateooria/

Loeng 9 28.oktoober 2013

Alar Vinkel "Analüüsi ja projektijuhtimise võrdlus Eesti avaliku sektori ja rahvusvaheliste projektide vahel."

NB!! paluks võimalikult laia osavõttu. 

Loengu salvestus: /echo/presentation/fee5ff3b-efaf-410f-83f3-6954c6625932

Loeng 10 Lean process improvement

leanprocessimprovementbasics.pdf

Äriprotsesside modelleerimine LEAN.pdf

http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/56e6723f-61d6-488e-a6c9-c47f4ac7f54b

Loeng 11 külalisloeng Elionist

Elioni tutvustav loeng TTÜ-s

Ideest teostuseni Elioni e-kodu toote näitel

Hele Tammenurm, Ain Ilves, Rene Bernard

Esitus: Elioni tutvustav loeng TTÜ_Nov2013.pdf

Loengu salvestus: http://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/4e329caf-a5f8-43cf-8cc5-03c07618d5d3

Loeng 12 Analüüsi metoodika

IDU0111_LOENG_12_Metoodika.pdf

Loengu salvestus http://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/4e329caf-a5f8-43cf-8cc5-03c07618d5d3

Loeng 13 Analüüsi ajurünnak

Order_Process_forPizza.pdf 

http://cloud.ld.ttu.ee/archi/

Loeng 14 Analüüsi lisaküsimused

LOENG_12_Lisaküsimused.pdf

Loengu salvestus http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/97c1e7e6-bed9-4023-be78-cc113bfe4d65

Loeng 15 Aine kokkuvõte ja kordamisküsimused

IDU0111Küsimused.docx 

IDU0111Sisu_2012.pdf 

Loengu salvestus: